Hva er det som gir mest varme, og hva er det som varer lengst? Heldigvis så slipper vi å regne…